07 Οκτωβρίου 2011 • Δωρεά 8 μετοχών στις 2 E.N.D με 27 δίς υπολογιζόμενο φόρο

Τον Οκτώβρη του 2011 ο Αρτέμης Σώρρας προχωρεί στη δωρεά 8 μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής σε δύο Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς – 4 μετοχές στην «Ellas Never Dies» και 4 μετοχές στην «End National Debt».

Ανατολή - EI ENDΑνατολή - Η Ελλάς ποτέ δεν πεθαίνει

H δωρεά αυτή προκύπτει σε φόρο που όπως υπολογίστηκε από τη Γ’ ΔΟΥ Πατρών  ανέρχεται σε 27 δις ευρώ. (13.572.959,71 ευρώ X 2 ΜΚΟ =  27δις ευρώ και κάτι ψιλά.)


Η ΔΟΥ Πατρών  δεν προβαίνει στη είσπραξη του φόρου και αναμένει οδηγίες από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Ανατολή - Απάντηση ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Το Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώνει τη κοστολόγηση των εν λόγω μετοχών.

Ανατολή - Απάντηση ΥΠΡ. Οικονομικών 1      Ανατολή - Απάντηση ΥΠΡ. Οικονομικών 2


Ο Αρτέμης Σώρρας ενημερώνει εξωδίκως τους:
1. Ειδικό Γραμματέα ΣΔΟΕ, κ. Ιωάννη Διώτη,
2. Οικονομικό Εισαγγελέα, κ. Γρηγόριο Πεπόνη,
3. Διευθυντή ΣΔΟΕ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο,
4. Οικονομικό Εισαγγελέα, κ. Σπυρίδωνα Μουζακίτη

Με κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο.

Εξόδικο ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 1

Ολόκληρη η αναφορά εδώ:
Εξώδικο ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Το ΣΔΟΕ απαντά στο εξώδικο αλλά το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας τους…

απάντηση ΣΔΟΕ


Το Υπ.Οικονομικών διαβιβάζει στην Διεύθυνση φορολογίας Κεφαλαίου καθώς και την Διεύθυνση Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αναγκαστικής είσπραξης , το αίτημα για έλεγχο….

απάντηση Υπ.Οικονομικών 1:2 απάντηση Υπ.Οικονομικών 2:2


Διαβάστε περισσότερα @

Advertisements