09 Μαίου 2012 • Δωρεά 1 μετοχής στην Εκκλησία

Στις 9 Μαίου 2012 διαμέσο Δικαστικού επιμελητή ο Αρτέμης Σώρρας ενημερώνει την Εκκλησία της Ελλάδος για τη πρόθεση του να δωρίσει μια μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής.
Η «Ιερά Σύνοδος» αποδέχεται τη νόμιμη κυριότητα των καθ’ αυτών μετοχών και ενώ αναγνωρίζει την κοστολόγηση τους… δεν την αποδέχεται.

Ιερά σύνοδος


Διαβάστε περισσότερα @