26 Ιουνίου 2012 • Κατάθεση επιπρόσθετων προσφορών για Κύπρο

Έκτοτε, παραδόθηκαν πρόσθετες άλλες πέντε (5) υποστηρικτικές προτάσεις για την κάλυψη των άμεσων αναγκών χρηματοδότησης, ανεξάρτητα με τη ρευστοποίηση του χρεογράφου δηλαδή με ρευστό που βρίσκεται ήδη σε τράπεζες με παράλληλη εξασφάλιση Κυπριακών ομολόγων, μεταφορά έναντι πληρωμής (DVP) αλλά και επίσης δόθηκε λύση που θα μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση που το εν λόγω χρεόγραφο για οποιοδήποτε άγνωστο λόγο δεν καταστεί εφικτό να ρευστοποιηθεί.

Δείτε τις προτάσεις @ http://www.endcyprusdebt.com/canyouhandlethetruth/

Advertisements