26 Ιουνίου 2012 • Κατάθεση 48.926.500.000 USD στην Κυπριακή Δημοκρατία

Στις 26/ 06/ 2012 παραδόθηκε πρόταση χρηματοδότησης για την Κύπρο, από τον κ. Αρτέμη Σώρρα, μέσω του Κυπριακού Προξενείου στην Νέα Υόρκη στην Αμερική. Η πρόταση που κατατέθηκε αφορούσε τη χορήγηση δανείου ποσού 48.926.500.000 USD με επιτόκιο 0 % και αποπληρωμή από 50 μέχρι και 100 χρόνια (όσα αποφασιστούν) με σκοπό την εξαγορά του υφιστάμενου δημοσίου χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών, την κεφαλαιοποίηση τραπεζών αλλά και την υποστήριξη των προσφύγων.

Πρόταση Χρηματοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εξαγορά του υφιστάμενου χρέους, κάλυψη νέων αναγκών, κεφαλαιοποίηση τραπεζών και αναζωογόνηση της οικονομικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα, από τον Κο Αρτέμιο Σώρρα.
http://www.endcyprusdebt.com/wp-content/uploads/Letter-to-All-17-03-2013_Redacted.pdf

Πρωτόκολλο Παραλαβής από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη

Πρωτόκολλο Προεδρικού -17.4.2013


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε @ http://www.endcyprusdebt.com/

Επίσημα έγγραφα και σχετικό βίντεο εδώ:
http://www.endcyprusdebt.com/docs/

Advertisements