18 Αυγούστου 2013 • Δημοψήφισμα για τα 600 Δις

δημοψίφησμα 1 δημοψίφησμα 2

Διαβάστε περισσότερα @

  • http://alfeiospotamos.gr/?page_id=98
    ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
    ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
    ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ
Advertisements