19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα

"Κλήση για συντονισμό και εποπτεία προκειμένου για τη λήψη κεφαλαίων από 
τα παράγωγα του πλούτου των Κληρονομικών Ταμείων Διεθνούς Εξασφάλισης, που 
διατηρούνται καταχωρημένα στους ειδικούς Θεσμικούς Μητρικούς και Παράλληλους 
Λογαριασμούς στην Τράπεζα Ελλάδος καθώς και σε υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες 
με έδρα την Ελλάδα και που ελέγχονται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, 
την Παγκόσμια Τράπεζα, Federal Reserve και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών 
δια μέσου των γκρίζων/ μαύρων οθονών που είναι Δικαιωματικά κατά τις 
Διεθνείς Συνθήκες νόμιμη ιδιοκτησία του Κυρίαρχου Ελληνικού Έθνους με 
απώτερο σκοπό να δομηθεί χρηματοδότηση πρός όφελος του Έλληνα Πολίτη, για 
μια βιώσιμη αναδιάρθρωση και αναπτυξιακή πολιτική, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
στθερότητα, την ασφάλεια και την αναγέννηση του Ελληνισμού στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό."

Για ολόκληρη την αναφορά πατήστε εδώ.


Κοινοποίηση πρός:

ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Επιστολή:

19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 1 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 2 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 3 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 4 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 5 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 6 Ανα19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ  7 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 8 19 Μαρτίου 2015 • Αναφορά Αίτημα Γνωστοποίηση Κοινοποίηση Α.Σώρρα σελ 9


Advertisements